Menadžment

Rukovoditi multinacionalnom kompanijom podrazumeva zajednički stav menadžmenta po svim pitanjima poslovanja, kao i jedinstvene akcije u ostvarivanju svih ciljeva kompanije. Predstavljamo vam mandžment Roaming Networks-a: