IKT infrastruktura i Data Centri

Klijentima pružamo usluge i rešenja po principu “ključ u ruke”. U okviru ove linije poslovanja su sledeći sektori i služba:
Sektor za planiranje, izgradnju i održavanje mreža za paketsku komutaciju
Pružamo usluge i rešenja u različitim domenima IP mreža, uključujući dizajn, integraciju, održavanje i konsultantske usluge. Pokrivamo ceo portfolio Data centra, Enterprise, ISP i Mobilne IP infrastrukture, sa iskustvom u multi-vendor okruženjima. Svoje usluge nudimo kako velikim kompanijama, tako i korisnicima iz srednjeg i SOHO domena.

Sektor za planiranje, izgradnju i održavanje data centara i IT infrastrukture
Svoje znanja i usluge nudimo na projektima koji su vezani za data centre, uključujući projektovanje korporativne informatičke infrastrukture, planiranje, isporuku opreme, implementaciju data centara i nadzor nad njihovim radom (serveri, skladištenje podataka, virtuelizacija, rešenja za oporavak infrastrukture i nastavak rada nakon nepredviđenih događaja, cloud servisi), tehničku podršku i održavanje i usluge upravljanja.

Sektor za planiranje, izgradnju i održavanje transportnih sistema
Višegodišnje iskustvo nam omogućava da korisnicima izađemo u susret u oblastima različitih transportnih mreža (DWDM/OTN i SDH). Pružamo kompletnu instalaciju, testiranje i puštanje u rad, održavanje, aktivna i pasivna dežurstva, kao i tehničku podršku klijentima.
U okviru ovog sektora nalaze se i Front office i Back office, koji omogućavaju udaljenu tehničku podršku za korisnike širom Evrope, kao i uslove projektovanja mreža i sistema.

Služba za kontrolu kvaliteta podržava rad ova tri sektora i internom kontrolom kvaliteta doprinosi uspešnoj i efikasnoj realizaciji projekata.

PROJEKTOVANJE I KONSALTING
TEHNIČKA REŠENJA
INSTALACIJA, IMPLEMENTACIJA I INTEGRACIJA
INSTALACIJA SISTEMA NAPAJANJA
TESTIRANJE
UPRAVLJAČKI SISTEMI
TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE
KOMPLETAN DIZAJN DATA CENTARA
OPTIMIZACIJA IT INFRASTRUKTURE
PLANIRANJE IT INFRASTRUKTURE I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE