Radio i radio-relejne pristupne mreže

Klijentima po sistemu „ključ u ruke“ pružamo usluge i rešenja. Dve Službe rade u okviru ove linije poslovanja: Projektovanje pristupnih mreža i izgradnja i održavanje pristupnih mreža. Projektovanje pristupnih mreža podrazumeva projektovanje telekomunikacionih objekata, što uključuje izradu arhitektonsko-građevinskih, elektro-energetskih i telekomunikacionih projekata.  Izgradnja i održavanje pristupnih mreža pokrivaju oblast instalacije, implementacije i održavanja bežičnih pristupnih mreža. Takođe, nudimo usluge upravljanja mrežom i optimizaciju bežičnih mreža (drive testove i generisanje izveštaja nakon merenja), kao i usluge OMC servisa.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
NABAVKA
IZDAVANJE DOZVOLA
PRIPREMA PROSTORA, IZRADA ČELIČNIH KONSTRKCIJA I IZGRADNJA LOKACIJA
INSTALACIJA ANTENSKIH SISTEMA, ANTENSKIH I OPTIČKIH KABLOVA
INSTALACIJA I INTEGRACIJA BAZNIH STANICA I MW OPREME
INSTALACIJA SISTEMA NAPAJANJA
TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE
TEHNIČKI PRIJEM
OBILAZAK LOKACIJE I IZRADA SITUACIONOG PLANA
IZRADA TEHNIČKOG REŠENJA
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA INSTALACIJE BS I RADIO RELEJNE VEZE
IZRADA GLAVNIH PROJEKATA - UREĐENJA, KONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE LOKACIJE
IZRADA IZVEŠTAJA, STRUČNE OCENE I STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
PROJEKAT IZVEDENOG STANJA
PROJEKTOVANJE I IZRADA RADIONIČKIH CRTEŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE