Praksa

 • Program prakse postoji u svakoj kompaniji koja planira svoje kadrovske resurse i društveno je
  odgovorna
 • Namenjen je svim učenicima i studentima relevantnih škola i fakulteta kojima nedostaje
  praktično iskustvo
 • Praktikanti dobijaju priliku da aktivno učestvuju na projektima, osete dinamiku korporacije i da
  se upoznaju sa najnovijim tehnologijama, opremom i rešenjima
 • Praksu vode iskusni i obučeni mentori
 • Rad praktikanata se odvija po planu i programu, prati se od strane HR-a i redovno se evaluira
 • Praktikanati dobijaju podršku pri izradi završnih radova, za redovne i master studije
 • Praktikanti prolaze online izlazni intervju
 • Praktikanti dobijaju potvrdu nakon završetka prakse

Kako prakse izgledaju kod nas?

 • Prvi dan – Onboarding
 • Tokom trajanja prakse -Koordinacija procesa i podrška praktikantima
 • Završetak prakse – Evaluacija mentora od strane praktikanta i praktikanta od strane mentora

 

Stručne prakse

Predvidjena je za sektore podrške u trajanju od 9 meseci:

 • Služba za DT
 • Direkcija za finansije
 • Služba za kontrolu poslovanja
 • Služba za javne nabavke
 • Sektor za ljudske resurse
 • Pravna služba
 • Sektor za nabavku i logistiku
 • Služba za marketing i KK
 • Mogućnost dobijanja ponude za ugovor o radu za juniorsku poziciju
 • Praksa je organizovana puno radno vreme uz novčanu naknadu
Inženjer budućnosti

Od 2014. organizujemo dvomesečnu profesionalnu praksu, sa teoretskom i praktičnom nastavom, za diplomce sa navedenih fakulteta:

 • Elektrotehnički Fakultet u Beogradu
 • Elektronski Fakultet Nišu
 • Saobraćajni Fakultet, smer za telekomunikacije u Beogradu 
 • Elektrotehnički Fakultet u Banja Luci, BiH 
 • Svi ostali Elektrotehnički Fakulteti u Srbiji, BiH i Crnoj Gori 
 • Profesionalni predavači za teoretsku nastavu 
 • Iskusni mentori za praktičnu nastavu 
 • Namenska dokumentacija za unapređenje stečenog znanja
 • Alati i instrumenti za praksu 
 • Prijatno i kolegijalno okruženje 
Inženjer budućnosti

Preuzmi

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite za naš program prakse, molimo vas kliknite na dugme
Prijava

ŠTA MOGU DA OČEKUJEM NAKON STRUČNE PRAKSE?

Svi koji budu prošli dvomesečnu praksu, dobiće znanje i iskustvo koji će im biti veoma korisni u daljoj karijeri, kao i pismo preporuke kao pomoć pri zapošljavanju.Kandidati koji budu najbolji tokom prakse dobiće ponude za posao u kompaniji Roaming Networks i mogućnost da postanu kvalitetni i iskusni inženjeri koji će raditi u struci u zemlji i inostranstvu
      

Pogledajte projekte na kojima rade kao novozaposleni u kompaniji:

Nokia – Zamena baznih stanica za VIP Mobile
Inženjer – rukovodilac tima, Zamena baznih stanica, Merenje na lokaciji, Rešavanje problema po tiketima za korisničku podršku, Izrada projektne dokumentacije
Nokia – Telekom Srbija
Inženjer – rukovodilac tima, Instalacija baznih stanica, Merenje na lokaciji, Rešavanje problema po tiketima za korisničku podršku, Izrada projektne dokumentacije
Projekat DWDM za EPS sa proizvođačem „Huawei“
Priprema odgovora na zahtev za dostavljanje ponuda i projektovanje rešenja, Obuka za instalaciju i konfiguraciju opreme za DWDM proizvođača „Huawei“
Projekat „Coriant“
Obuka za instalaciju i konfigurisanje opreme za DWDM i SDH proizvođača „Coriant“
Projekat „Huawei“ (Telekom Srbija IPAN)
Obuka za instalaciju i konfigurisanje opreme za DWDM i SDH proizvođača „Coriant“
M:tel BiH
Učešće u razvoju aplikacije GEOTELEMARK, mapiranje pasivnih optičkih i bakarnih mreža

Izjave

Program „Inženjer budućnosti“ mi je omogućio da odmah po završetku studija steknem radno iskustvo kao i posao u struci. Roaming Networks pruža rad u pozitivnoj i dinamičnoj atmosferi i sjajnu priliku za sve mlade ljude željne učenja i brzog napredovanja.

Sladjana Preljić, 28

U okviru prakse za “Inženjera budućnosti“ stiču se nova znanja i iskustva u oblasti telekomunikacija. Iskusnije kolege stoje na raspolaganju za bilo koje pitanje. Pored toga, pruža i mogućnost za putovanja u vidu projektantskih obilazaka.

Marija Milojković, 32

Rad na različitim projektima, dinamično okruženje, konstantno učenje – to je ono što mi ova kompanija pruža. Posebno bih istakao rad u inostranstvu, u multinacionalnom okruženju, što je za mene pravi izazov i najdragocenije iskustvo.

Lazar Davidović, 28