Direkcije za tehniku Ključni ljudi kompanije Roaming Networks koji rukovode Direkcijom za tehniku

Ključni ljudi kompanije Roaming Networks koji rukovode Direkcijom za tehniku

SASA ARSENOVIC je Direktor Trening centra. Svoju profesionalnu karijeru započeo je kao inženjer telekomunikacija, u sektoru za radio-relejne mreže kompanije Nokia Siemens Srbija, a timu Roaming Networks se priključio 2010. godine, na poziciji inženjera za izvođenje radio-relejnih sistema. Nakon četiri godine, Saša je imenovan za rukovodioca projekta za mobilne operatere VIP i Telekom Srbija. Zahvaljujući kontinuiranom zalaganju i ekspertizi, 2017. godine imenovan je za rukovodioca službe za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža, a nakon toga postaje direktor ovog sektora. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smer telekomunikacije)

Sasa Arsenovic

Direktor Trening centra

MIHAILO RADOSAVLJEVIĆ je na poziciji Direktor sektora za projektovanje i izgradnju optičkih mreža infrastrukture od januara 2020. godine. Mihailo se pridružio Roaming Networks timu u junu 2018. godine na poziciji Senior Rukovodioca projekta u Službi za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža. Na ovoj poziciji je proveo više od godinu i po dana u okviru koje je vodio najveće infrastrukturne projekte naše kompanije u sardnji kako sa domaćim tako i sa inostranim kompanijama. Prethodno iskustvo ga vezuje za kompaniju Telekom Srbija, u okviru koje je radio na rukovodećim pozicijama više od 13 godina. Završio je Elektrotehnički Fakultet u Beogradu, smer Telekomunikacije. Poseduje licence iz oblasti telekomunikacije i iz sistema bezbednosti i tehničke zaštite.

Mihailo Radosavljević

Direktor sektora za projektovanje i izgradnju optičkih mreža infrastrukture

MILOŠ HASURA je Direktor sektora za planiranje, izgradnju, i održavanje pristupnih sistema i sistema prenosa. Pridružio se Roaming timu sa glavnim ciljem da razvije i implementira pristupne sisteme i sisteme prenosa, u proširenom portfoliju kompanije. Tokom više od 15 godina u telekomunikacionoj industriji nalazio se na pozicijama Rukovodioca službe za planiranje i održavanje aktivne transportne mreže u kompaniji Targo Telekom, gde je stekao značajna tehnička i liderska iskustva, kao i iskustva u upravljanju projektima. Radio je i na pozicijama pre-sales Inženjera u kompaniji Alcatel-Lucent Serbia, kao i na poziciji Inženjera za projektovanje softverske baze podataka, radeći za službu za zajedničke poslove Savezne Vlade Jugoslavije, na samom početku karijere. Gospodin Hasura je studirao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. Po završetku osnovnih studija završio je postdiplomske magistarske studije na istom Univerzitetu i stekao zvanje Magistra elektrotehničkih nauka.

Miloš Hasura

Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih sistema i sistema prenosa

DRAŠKO PETROVIĆ je Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje mreža za paketsku komutaciju. Draško se pridružio kompaniji u julu 2020. godine, kako bi nastavio sa razvojem tima i linije poslovanja u domenu paketskih mreža. Tokom više od 15 godina proveo je u telekomunikacionoj industriji, na pozicijama Leading Network Engineer u kompaniji Comtrade i Senior Tech Architect za SD-WAN rešenja u kompaniji NCR. Završio je studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Telekomunikacije. Poseduje sertifikate nekoliko vodećih vendora – Cisco, Huawei, Juniper, Aruba.

Draško Petrović

Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje mreža za paketsku komutaciju

VLADAN JOVANOVIĆ je na poziciji Direktora sektora za projektovanje i izgradnju optičkih mreža telekomunikacionih operatera je od januara 2020. godine. Vladan se Roaming Networks timu pridružio januara 2017.godine. Na poziciji Rukovodioca projekta u Službi za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža je vodio sve bitne projekte iz oblasti telekomunikacija u Srbiji i u regionu u partnerstvu sa najvećim kompanijama u zemlji i svetu. Prethodno je radio u kompanijama Fiat Srbija, Trmka Kabl Telekomunikacije na poziciji rukovodioca projekta, više od 6 godina. Vladan je završio Elektrotehnički Fakultet, smer Elektronika i telekomunikacije. Poseduje licence iz oblasti telekomunikacije i iz sistema bezbednosti i tehničke zaštite.

Vladan Jovanović

Direktor sektora za projektovanje i izgradnju optičkih mreža telekomunikacionih operatera

Viktor Tisovec je Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje Data Centra i IT infrastrukture u kompaniji Roaming Networks. Tokom više od dve decenije radnog iskustva u oblasti informacionih tehnologija radio je na pozicijama zvaničnog Microsoft trenera za sertifikaciju budućih sistem inženjera, u svojstvu sistem inženjera i arhitekte na poslovima projektovanja, implementacije, nadgledanja i podrške velikih IT (enerprise) rešenja i servisa u kompanijama Guidance, MPC, Saga (New frontier Group). Na pozicijama solution, program, project i menadžer za razvoj poslovanja u periodu od 2012. godine do danas akcenat njegovog angažovanja je fokusiran na kompleksna enterpsise rešenja za arhiviranje podataka, virtuelizaciju data centara i cloud servisa vodećih svetskih proizvođača za kompanije u privatnom i državnom sektoru na području naše regije. Viktor je tokom 2016. godine radio već u Roaming Networks kompaniji na mestu menadžera za razvoj poslovanja. U slobodno vreme bavi se fotografijom i sportskim letenjem.

Viktor Tisovec

Direktor službe za planiranje, izgradnju i održavanje IT infrastrukture i Data Centra

MARIJA RADUNOVIĆ je Direktor sektora za projektovanje pristupnih mreža. Marija se pridružila Roaming Networks timu u novembru 2011. godine kao inženjer projektant, donoseći kompaniji značajno znanje u projektovanju različitih radio sistema i veza. Marija je svojom odlučnošću, proaktivnim stavom prema izazovima i visokim stepenom organizacionih veština, za kratko vreme pokazala spremnost da preuzme vođenje projektnog biroa na poziciji Rukovodioca službe za projektovanje pristupnih mreža . Pre dolaska u kompaniju Roaming Networks, Marija je počela svoju karijeru kao inženjer telekomunikacija na različitim projektima u projeknom birou u firmi Konsing d.o.o. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za telekomunikacije.

Marija Radunović

Direktor sektora za projektovanje pristupnih mreža

NEMANJA MALIS je na poziciji Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje pristupne mreže od jula 2020. godine. Iskustva rada na poziciji direktora za izgradnju je stekao u kompanijama Mind Real Estate u Kragujevcu i Unipromet Čačak, gde je proveo dve godine. U kompaniji Huawei je proveo sedam godina na poziciji rukovodioca projekta. Dok je u kompaniji Telenor Kragujevac proveo sedam godina na poziciji inženjer u održavanju.
Završio je Elektrotehnički fakultet, Univezitet u Beogradu, smer telekomunikacije

Nemanja Malis

Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje pristupne mreže