Direkcije za tehniku Ključni ljudi kompanije Roaming Networks koji rukovode Direkcijom za tehniku

Ključni ljudi kompanije Roaming Networks koji rukovode Direkcijom za tehniku

MILOŠ HASURA je Direktor sektora za planiranje, izgradnju, i održavanje pristupnih sistema i sistema prenosa. Pridružio se Roaming timu sa glavnim ciljem da razvije i implementira pristupne sisteme i sisteme prenosa, u proširenom portfoliju kompanije. Tokom više od 15 godina u telekomunikacionoj industriji nalazio se na pozicijama Rukovodioca službe za planiranje i održavanje aktivne transportne mreže u kompaniji Targo Telekom, gde je stekao značajna tehnička i liderska iskustva, kao i iskustva u upravljanju projektima. Radio je i na pozicijama pre-sales Inženjera u kompaniji Alcatel-Lucent Serbia, kao i na poziciji Inženjera za projektovanje softverske baze podataka, radeći za službu za zajedničke poslove Savezne Vlade Jugoslavije, na samom početku karijere. Gospodin Hasura je studirao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. Po završetku osnovnih studija završio je postdiplomske magistarske studije na istom Univerzitetu i stekao zvanje Magistra elektrotehničkih nauka.

Miloš Hasura

Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih sistema i sistema prenosa

DRAŠKO PETROVIĆ je Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje mreža za paketsku komutaciju. Draško se pridružio kompaniji u julu 2020. godine, kako bi nastavio sa razvojem tima i linije poslovanja u domenu paketskih mreža. Tokom više od 15 godina proveo je u telekomunikacionoj industriji, na pozicijama Leading Network Engineer u kompaniji Comtrade i Senior Tech Architect za SD-WAN rešenja u kompaniji NCR. Završio je studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Telekomunikacije. Poseduje sertifikate nekoliko vodećih vendora – Cisco, Huawei, Juniper, Aruba.

Draško Petrović

Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje mreža za paketsku komutaciju

MARIJA RADUNOVIĆ je Direktor sektora za projektovanje pristupnih mreža. Marija se pridružila Roaming Networks timu u novembru 2011. godine kao inženjer projektant, donoseći kompaniji značajno znanje u projektovanju različitih radio sistema i veza. Marija je svojom odlučnošću, proaktivnim stavom prema izazovima i visokim stepenom organizacionih veština, za kratko vreme pokazala spremnost da preuzme vođenje projektnog biroa na poziciji Rukovodioca službe za projektovanje pristupnih mreža . Pre dolaska u kompaniju Roaming Networks, Marija je počela svoju karijeru kao inženjer telekomunikacija na različitim projektima u projeknom birou u firmi Konsing d.o.o. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za telekomunikacije.

Marija Radunović

Direktor sektora za projektovanje pristupnih mreža

UROŠ MARKOVIĆ je na poziciji Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje pristupne mreže od januara 2022. godine. Svoju karijeru počeo je upravo u Roaming Networks-u 2015. godine, preko programa ’’Inženjer budućnosti’’, profesionalne prakse, sa teoretskom i praktičnom nastavom. Posle 3 godine provedene na terenu u Srbiji i Austriji, imenovan je za rukovodioca projekta u Bugarskoj a zatim i projekta modernizacije mreže u Bosni i Hercegovini. Nakon toga, po povratku u Srbiju, preuzima brojne projekte na putu ka poziciji rukovodioca tima.

Uroš je studirao Elektrotehnički fakultet, smer Telekomunikacije. U slobodno vreme rekreativno se bavi stonim tenisom i pasionirani je igrač Fantasy Premier League.

Uroš Marković

Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje pristupne mreže

Srđan Latinović je na poziciji Direktor sektora za projektovanje pasivnih optičkih mreža u kompaniji Roaming Networks, od januara 2022. godine. Srđan je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje više od 15 godina iskustva u oblasti telekomunikacija. U kompaniji Energoprojekt ENTEL radio je 11 godina na pozici projektnog inženjera/menadžera na projektima u Omanu, Kataru i Srbiji. Nakon toga radio je u kompanijama HUAWEI Technologies i Hyperoptic.

Srđan Latinović

Direktor sektora za projektovanje pasivnih optičkih mreža