Direkcije za tehniku Ključni ljudi kompanije Roaming Networks koji rukovode Direkcijom za tehniku

Ključni ljudi kompanije Roaming Networks koji rukovode Direkcijom za tehniku

MILOŠ HASURA je Direktor sektora za planiranje, izgradnju, i održavanje pristupnih sistema i sistema prenosa. Pridružio se Roaming timu sa glavnim ciljem da razvije i implementira pristupne sisteme i sisteme prenosa, u proširenom portfoliju kompanije. Tokom više od 15 godina u telekomunikacionoj industriji nalazio se na pozicijama Rukovodioca službe za planiranje i održavanje aktivne transportne mreže u kompaniji Targo Telekom, gde je stekao značajna tehnička i liderska iskustva, kao i iskustva u upravljanju projektima. Radio je i na pozicijama pre-sales Inženjera u kompaniji Alcatel-Lucent Serbia, kao i na poziciji Inženjera za projektovanje softverske baze podataka, radeći za službu za zajedničke poslove Savezne Vlade Jugoslavije, na samom početku karijere. Gospodin Hasura je studirao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. Po završetku osnovnih studija završio je postdiplomske magistarske studije na istom Univerzitetu i stekao zvanje Magistra elektrotehničkih nauka.

Miloš Hasura

Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih sistema i sistema prenosa

DRAŠKO PETROVIĆ je Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje mreža za paketsku komutaciju. Draško se pridružio kompaniji u julu 2020. godine, kako bi nastavio sa razvojem tima i linije poslovanja u domenu paketskih mreža. Tokom više od 15 godina proveo je u telekomunikacionoj industriji, na pozicijama Leading Network Engineer u kompaniji Comtrade i Senior Tech Architect za SD-WAN rešenja u kompaniji NCR. Završio je studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Telekomunikacije. Poseduje sertifikate nekoliko vodećih vendora – Cisco, Huawei, Juniper, Aruba.

Draško Petrović

Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje mreža za paketsku komutaciju

MARIJA RADUNOVIĆ je Direktor sektora za projektovanje pristupnih mreža. Marija se pridružila Roaming Networks timu u novembru 2011. godine kao inženjer projektant, donoseći kompaniji značajno znanje u projektovanju različitih radio sistema i veza. Marija je svojom odlučnošću, proaktivnim stavom prema izazovima i visokim stepenom organizacionih veština, za kratko vreme pokazala spremnost da preuzme vođenje projektnog biroa na poziciji Rukovodioca službe za projektovanje pristupnih mreža . Pre dolaska u kompaniju Roaming Networks, Marija je počela svoju karijeru kao inženjer telekomunikacija na različitim projektima u projeknom birou u firmi Konsing d.o.o. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za telekomunikacije.

Marija Radunović

Direktor sektora za projektovanje pristupnih mreža

Goran Šegrt je na poziciji Direktor sektora za izgradnju lokacija baznih stanica i solarnih elektrana od septembra 2022. godine, nakon više od dve godine provedenih u kompaniji Roaming Networks na pozicijama menadžer projekta u Srbiji i menadžer gradilišta u Sjedinjenim Američkim Državama. Karijeru je započeo kao pomoćnik upravnika gradilišta u kompaniji AP STROJ u Moskvi. Nakon povratka u Srbiju bio je angažovan kao menadžer projekta u kompaniji Šelmont d.o.o. Značajno isustvo stekao je u kompanijama ISOMAT, GPD KEJ, PALISADA i PLANET DEKOR i CHINA RAILWAY 21st BUREAU GROUP CO. LTD. Goran je diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, gde je stekao zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva.

Goran Šegrt

Direktor sektora za izgradnju lokacija baznih stanica i solarnih elektrana