Direkcije za tehniku Ključni ljudi kompanije Roaming Networks koji rukovode Direkcijom za tehniku

Ključni ljudi kompanije Roaming Networks koji rukovode Direkcijom za tehniku
Saša Arsenović Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža
Saša Arsenović Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža

Biografija

SAŠA ARSENOVIĆ je Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža. Saša se priključio timu Roaming Networks u maju 2010. na poziciji inženjera za izvođenje radio-relejnih sistema kao stručnjak sa vrednim iskustvom u realizaciji i održavanju mobilnih mreža. Saša je od septembra 2014. godine menadžer projekata za mobilne operatere VIP i Telekom Srbija. Saša poseduje izuzetne organizacione veštine i sposobnosti upravljanja ljudskim resursima, što mu omogućava da bolje kontroliše i vodi aktivnosti u praksi. Karijeru je započeo kao inženjer telekomunikacija u sektoru za radio-relejne mreže kompanije Nokia Siemens Srbija. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smer telekomunikacije)
Mihailo Radosavljević Direktor sektora za projektovanje i izgradnju optičkih mreža infrastrukture
Mihailo Radosavljević Direktor sektora za projektovanje i izgradnju optičkih mreža infrastrukture

Biografija

MIHAILO RADOSAVLJEVIĆ je na poziciji Direktor sektora za projektovanje i izgradnju optičkih mreža infrastrukture od januara 2020. godine. Mihailo se pridružio Roaming Networks timu u junu 2018. godine na poziciji Senior Rukovodioca projekta u Službi za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža. Na ovoj poziciji je proveo više od godinu i po dana u okviru koje je vodio najveće infrastrukturne projekte naše kompanije u sardnji kako sa domaćim tako i sa inostranim kompanijama. Prethodno iskustvo ga vezuje za kompaniju Telekom Srbija, u okviru koje je radio na rukovodećim pozicijama više od 13 godina. Završio je Elektrotehnički Fakultet u Beogradu, smer Telekomunikacije. Poseduje licence iz oblasti telekomunikacije i iz sistema bezbednosti i tehničke zaštite.
Vladan Jovanović Direktor sektora za projektovanje i izgradnju optičkih mreža telekomunikacionih operatera
Vladan Jovanović Direktor sektora za projektovanje i izgradnju optičkih mreža telekomunikacionih operatera

Biografija

VLADAN JOVANOVIĆ je na poziciji Direktora sektora za projektovanje i izgradnju optičkih mreža telekomunikacionih operatera je od januara 2020. godine. Vladan se Roaming Networks timu pridružio januara 2017.godine. Na poziciji Rukovodioca projekta u Službi za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža je vodio sve bitne projekte iz oblasti telekomunikacija u Srbiji i u regionu u partnerstvu sa najvećim kompanijama u zemlji i svetu. Prethodno je radio u kompanijama Fiat Srbija, Trmka Kabl Telekomunikacije na poziciji rukovodioca projekta, više od 6 godina. Vladan je završio Elektrotehnički Fakultet, smer Elektronika i telekomunikacije. Poseduje licence iz oblasti telekomunikacije i iz sistema bezbednosti i tehničke zaštite.
Miloš Hasura Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih sistema i sistema prenosa
Miloš Hasura Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih sistema i sistema prenosa

Biografija

MILOŠ HASURA je Direktor sektora za planiranje, izgradnju, i održavanje pristupnih sistema i sistema prenosa. Pridružio se Roaming timu sa glavnim ciljem da razvije i implementira pristupne sisteme i sisteme prenosa, u proširenom portfoliju kompanije.   Tokom više od 15 godina u telekomunikacionoj industriji nalazio se na pozicijama Rukovodioca službe za planiranje i održavanje aktivne transportne mreže u kompaniji Targo Telekom, gde je stekao značajna tehnička i liderska iskustva, kao i iskustva u upravljanju projektima. Radio je i na pozicijama pre-sales Inženjera u kompaniji Alcatel-Lucent Serbia, kao i na poziciji Inženjera za projektovanje softverske baze podataka, radeći za službu za zajedničke poslove Savezne Vlade Jugoslavije, na samom početku karijere.   Gospodin Hasura je studirao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. Po završetku osnovnih studija završio je postdiplomske magistarske studije na istom Univerzitetu i stekao zvanje Magistra elektrotehničkih nauka.
Viktor Tisovec Direktor službe za planiranje, izgradnju i održavanje IT infrastrukture i Data Centra
Viktor Tisovec Direktor službe za planiranje, izgradnju i održavanje IT infrastrukture i Data Centra

Biografija

Viktor Tisovec je Direktor sektora za planiranje, izgradnju i održavanje Data Centra i IT infrastrukture u kompaniji Roaming Networks. Tokom više od dve decenije radnog iskustva u oblasti informacionih tehnologija radio je na pozicijama zvaničnog Microsoft trenera za sertifikaciju budućih sistem inženjera, u svojstvu sistem inženjera i arhitekte na poslovima projektovanja, implementacije, nadgledanja i podrške velikih IT (enerprise) rešenja i servisa u kompanijama Guidance, MPC, Saga (New frontier Group). Na pozicijama solution, program, project i menadžer za razvoj poslovanja u periodu od 2012. godine do danas akcenat njegovog angažovanja je fokusiran na kompleksna enterpsise rešenja za arhiviranje podataka, virtuelizaciju data centara i cloud servisa vodećih svetskih proizvođača za kompanije u privatnom i državnom sektoru na području naše regije. Viktor je tokom 2016. godine radio već u Roaming Networks kompaniji na mestu menadžera za razvoj poslovanja. U slobodno vreme bavi se fotografijom i sportskim letenjem.
Milorad Stojanović Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje paketskih mreža i infrastrukture
Milorad Stojanović Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje paketskih mreža i infrastrukture

Biografija

MILORAD STOJANOVIĆ je Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje paketskih mreža. Dolaskom u Roaming Networks prihvatio je izazov da izgradi novi tim i podrži novu liniju poslovanja u domenu paketskih mreža. U svojoj bogatoj karijeri, mrežama se bavi preko 18 godina, od Enterprise-a i Data centar-a, do ISP i mreža mobilne telefonije. U kompaniji Telenor se nalazio na pozicijama konsultanta i eksperta za IP mreže, a prethodno u kompaniji “Pošta Srbije” na poziciji rukovodioca Službe za računarske mreže. Završio je master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
Marija Radunović Direktor sektora za projektovanje pristupnih mreža
Marija Radunović Direktor sektora za projektovanje pristupnih mreža

Biografija

MARIJA RADUNOVIĆ je Direktor sektora za projektovanje pristupnih mreža. Marija se pridružila Roaming Networks timu u novembru 2011. godine kao inženjer projektant, donoseći kompaniji značajno znanje u projektovanju različitih radio sistema i veza. Marija je svojom odlučnošću, proaktivnim stavom prema izazovima i visokim stepenom organizacionih veština, za kratko vreme pokazala spremnost da preuzme vođenje projektnog biroa na poziciji Rukovodioca službe za projektovanje pristupnih mreža . Pre dolaska u kompaniju Roaming Networks, Marija je počela svoju karijeru kao inženjer telekomunikacija na različitim projektima u projeknom birou u firmi Konsing d.o.o. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za telekomunikacije.