Sektor za tehniku Ključni ljudi kompanije Roaming Networks koji rukovode Službama sektora za tehniku

Ključni ljudi kompanije Roaming Networks koji rukovode Službama sektora za tehniku
Saša Arsenović Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža
Saša Arsenović Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža

Biografija

SAŠA ARSENOVIĆ je Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža. Saša se priključio timu Roaming Networks u maju 2010. na poziciji inženjera za izvođenje radio-relejnih sistema kao stručnjak sa vrednim iskustvom u realizaciji i održavanju mobilnih mreža. Saša je od septembra 2014. godine menadžer projekata za mobilne operatere VIP i Telekom Srbija. Saša poseduje izuzetne organizacione veštine i sposobnosti upravljanja ljudskim resursima, što mu omogućava da bolje kontroliše i vodi aktivnosti u praksi. Karijeru je započeo kao inženjer telekomunikacija u sektoru za radio-relejne mreže kompanije Nokia Siemens Srbija. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smer telekomunikacije)
Nikola Đurović Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje pasivnih optičkih mreža
Nikola Đurović Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje pasivnih optičkih mreža

Biografija

NIKOLA ĐUROVIĆ je Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje pasivnih optičkih mreža od avgusta 2017. Nikola se Roaming Networks timu pridružio pre tri godine na poziciji Rukovodica projekta u Službi za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih mreža. Uporedo, zbog znanja i iskustva koja je stekao ranije iz oblasti pasivnih optičkih mreža počinje da vodi projekte i u Službi za PON. Kao Rukovodilac projekta vodio je poslove u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama EU i Bliskog Istoka – Slovenija, Danska i Oman. Prethodno je radio u kompaniji Telelink kao Rukovodilac projekta u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji u periodu od 7 godina. Nikola je završio Saobraćajni Fakultet u Beogradu, smer PTT.
Miloš Hasura Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih sistema i sistema prenosa
Miloš Hasura Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih sistema i sistema prenosa

Biografija

MILOŠ HASURA je Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje pristupnih sistema i sistema prenosa. Pridružio se Roaming timu sa glavnim ciljem da razvije i implementira pristupne sisteme i sisteme prenosa, u proširenom portfoliju kompanije.   Tokom više od 15 godina u telekomunikacionoj industriji nalazio se na pozicijama Rukovodioca službe za planiranje i održavanje aktivne transportne mreže u kompaniji Targo Telekom, gde je stekao značajna tehnička i liderska iskustva, kao i iskustva u upravljanju projektima. Radio je i na pozicijama pre-sales Inženjera u kompaniji Alcatel-Lucent Serbia, kao i na poziciji Inženjera za projektovanje softverske baze podataka, radeći za službu za zajedničke poslove Savezne Vlade Jugoslavije, na samom početku karijere.   Gospodin Hasura je studirao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. Po završetku osnovnih studija završio je postdiplomske magistarske studije na istom Univerzitetu i stekao zvanje Magistra elektrotehničkih nauka.
Viktor Tisovec Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje IT infrastrukture i Data Centra
Viktor Tisovec Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje IT infrastrukture i Data Centra

Biografija

Viktor Tisovec je rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje IT infrastrukture i Data Centra u kompaniji Roaming Networks od juna 2019. godine. Tokom više od dve decenije radnog iskustva u oblasti informacionih tehnologija radio je na pozicijama zvaničnog Microsoft trenera za sertifikaciju budućih sistem inženjera, u svojstvu sistem inženjera i arhitekte na poslovima projektovanja, implementacije, nadgledanja i podrške velikih IT (enerprise) rešenja i servisa u kompanijama Guidance, MPC, Saga (New frontier Group). Na pozicijama solution, program, project i menadžer za razvoj poslovanja u periodu od 2012. godine do danas akcenat njegovog angažovanja je fokusiran na kompleksna enterpsise rešenja za arhiviranje podataka, virtuelizaciju data centara i cloud servisa vodećih svetskih proizvođača za kompanije u privatnom i državnom sektoru na području naše regije. Viktor je tokom 2016. godine radio već u Roaming Networks kompaniji na mestu menadžera za razvoj poslovanja. U slobodno vreme bavi se fotografijom i sportskim letenjem.
Milorad Stojanović Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje paketskih mreža i infrastrukture
Milorad Stojanović Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje paketskih mreža i infrastrukture

Biografija

MILORAD STOJANOVIĆ je Rukovodilac službe za planiranje, izgradnju i održavanje paketskih mreža. Dolaskom u Roaming Networks prihvatio je izazov da izgradi novi tim i podrži novu liniju poslovanja u domenu paketskih mreža. U svojoj bogatoj karijeri, mrežama se bavi preko 18 godina, od Enterprise-a i Data centar-a, do ISP i mreža mobilne telefonije. U kompaniji Telenor se nalazio na pozicijama konsultanta i eksperta za IP mreže, a prethodno u kompaniji “Pošta Srbije” na poziciji rukovodioca Službe za računarske mreže. Završio je master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
Marija Radunović Rukovodilac službe za projektovanje pristupnih mreža
Marija Radunović Rukovodilac službe za projektovanje pristupnih mreža

Biografija

MARIJA RADUNOVIĆ je Rukovodilac službe za projektovanje pristupnih mreža. Marija se pridružila Roaming Networks timu u novembru 2011. godine kao inženjer projektant, donoseći kompaniji značajno znanje u projektovanju različitih radio sistema i veza. Marija je svojom odlučnošću, proaktivnim stavom prema izazovima i visokim stepenom organizacionih veština, za kratko vreme pokazala spremnost da preuzme vođenje projektnog biroa na poziciji Rukovodioca službe za projektovanje pristupnih mreža . Pre dolaska u kompaniju Roaming Networks, Marija je počela svoju karijeru kao inženjer telekomunikacija na različitim projektima u projeknom birou u firmi Konsing d.o.o. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za telekomunikacije.