Menadžment

Rukovoditi multinacionalnom kompanijom podrazumeva zajednički stav menadžmenta po svim pitanjima poslovanja, kao i jedinstvene akcije u ostvarivanju svih ciljeva kompanije. Predstavljamo vam mandžment Roaming Networks-a:

Rade Vujović je Generalni Direktor Roaming Networks kompanije od februara 2014.godine. Pod njegovim liderstvom Roaming Networks postaje lider na tržištu sa visokim stepenom kompetentnosti i prisustva na tržištima Balkana u četiri strateške linije poslovanja u telekomunikacijama: Pasivnim optičkim mrežama i pristupnim sistemima, Radio komunikacijama, INK infrastrukturnim i Data Centrima i Sistemima tehničke zaštite. Tokom ovog perioda, Roaming Networks je takođe stabilizovao svoju profitabilnost. Pre nego što se pridružio Roaming grupi, od 2012. godine pa do početka 2014. godine, gospodin Vujović je bio Izvršni direktor kompanije Apex Solution Technology. Zajedno sa svojim timom uspešno je implementirao integrisani informacioni sistem za upravljanje saobraćajem i naplatom u javnom prevozu Beograda i isti doveo u sklad sa EU standardnim rešenjima. Prethodno kao Tehnički direktor Targo Telekoma, rukovodio je planiranjem i izgradnjom prve FTTH mreže u Srbiji. Pre povratka na tržište telekomunikacija u Srbiji, gospodin Vujović je radio u Omanu, gde je tokom pet godina predvodio razvoj mreže za paketsku komutaciju i servise dodatne vrednosti u Nawras mobilnoj i fiksnoj mreži, članici Ooredoo grupe, koja zauzima vodeću lidersku poziciju na tržištu Omana. Gospodin Vujović je studirao Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu. Po završetku osnovnih studija uspešno je upisao i završio postdiplomske magistarske studije i time stekao zvanje Magistra elektrotehničkih nauka.

Rade Vujović

Generalni Direktor

Tomislav Nešovanović je Direktor prodaje u Roaming Networks grupi. Od aprila 2021. godine Tomislav je takođe preuzeo poziciju Generalnog direktora kompanije Roaming Networks Crna Gora. Pre toga, bio je Izvršni direktor kompanije Roaming Networks od aprila 2014. U proteklih 12 godina stekao je značajno i obimno iskustvo u rukovođenju vodećim kompanijama, poput IBM, Kuwait National Petroleum Company, Abu Dhabi Marine Operations i Haya Water, u toku njihovih poslovnih i strukturnih transformacija, pri čemu je radio u zemljama kao što su Sjedinjene Države, Oman, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Saudijska Arabija. Tokom karijere bio je menadžer infrastukture i rukovodilac projekata za IBM, ORACLE ERP i korporativne sisteme za rešenja poslovne inteligencije. Bio je i glavni konsultant za održavanje, nabavku i upravljanje zalihama, kao i analitičar poslovnih procesa u preduzećima iz sektora vodosnabdevanja i otpadnih voda, nafte i gasa i telekomunikacija. On je stručnjak za upravljanje sredstvima i jedan od pionira razvoja standarda PAS55 i ISO55001. U svojstvu člana Instituta za upravljanje sredstvima bio je među glavnim govornicima na više različitih državnih skupova na ovu temu u Aziji. Završio je Mašinski Faktultet u Beogradu.

Tomislav Nešovanović

Direktor prodaje

Ljubomir Kmekić je Direktor kompanije Roaming Networks u Bosni i Hercegovini. On je u protekle 4 godine bio na pozicijama Menadžera za poslovni razvoj u Banja Luci, gde se nalazi zavisno pravno lice kompanije. Imajući na umu njegovo sveobuhvatno poznavanje tržišta, klijenata i njegove tehničke sposobnosti, dobio je priliku za dalji razvoj poslovanja u toj zemlji. Pre nego što se pridružio kompaniji Roaming Networks, Ljubomir je kao Mašinski inženjer, u periodu od 10 godina, razvijao svoju karijeru kao na poziciji Izvršnog direktora u projektno orijentisanoj kompaniji Inter project. Prethodno je radio kao Predsednik borda direktora AD Zvornik Inžinjering, a na samom početku karijere bio je Asistent na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Gospodin Kmekić je studirao Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Po završetku osnovnih studija uspešno je upisao i završio magistarske studije i time stekao zvanje magistra mašinskih nauka.

Ljubomir Kmekić

Direktor kompanije BiH

Blagoje Nešovanović je Direktor Sektora za nabavku i logistiku. Postavši deo Roaming Networks tima u februaru 2015. godine, njegovo ogromno iskustvo u nabavci, logistici i operacionom menadžmentu svakako će biti značajan doprinos unapređenju funkcionisanja kompanije. Prethodno je proveo tri i po godine u firmi Peštan doo Aranđelovac, najpre kao Specijalista magacina, otpreme i transporta, zatim kao WMS coordinator, da bi napredovao do pozicije Rukovodioca magacina gotovih proizvoda, magacina sirovina, prodajno distributivnih centara i order deska. Blagoju su bili povereni veoma kompleksni zadaci i projekti, poput implementacije SAP Warehouse Management Sistema, zarad poboljšanja operativnih performansi. Blagoje je diplomirao na odseku za Operacioni menadžment na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Blagoje Nešovanović

Direktor Sektora za nabavku i logistiku

Ana Velanac je od februara 2014. godine angažovana kao advokat u okviru Sektora za pravne poslove Roaming Solutions Grupe. Odgovorna je za praćenje svih pravnih poslova kompanija na dnevnoj bazi. Pre nego što se pridružila kompaniji Roaming Solutions, stekla je bogato pravno iskustvo radeći više od 7 godina kao samostalni advokat. Takođe, radila je na poziciji Direktora pravnog i kadrovskog odeljenja u Jugotradu i Gas Investu. Tokom svoje karijere bila je uključena i odgovorna za različite pravne poslove, zastupajući klijente pred sudovima i drugim državnim organima, sa fokusom na radno, civilno i krivično pravo. Diplomirala je na međunarodnom smeru Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Kao iskusni pravnik gospođica Velanac ima pravosudni ispit i član je Advokatske komore Beograda.

Ana Velanac

Advokat

Ljubinka Lutkić je na poziciji Izvršnog Direktora za radio komunikacije. Ljubinka se pridružila kompaniji još davne 2009. godine počevši od pozicije Menadžer operacija, preko Menadžera za razvoj poslovanja, pa sve do Direktora sektora za razvoj poslovanja i prodaje. U toku dosadašnjeg rada u kompaniji Roaming Networks vodila je pripremu i ugovaranje najvećih projekata u okviru sektora Radio komunikacije, kako na domaćem tržištu tako i na tržištima na kojima je kompanija Roaming Networks tek širila i započinjala svoja poslovanja : Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Nemačka, Hrvatska. Ljubinka poseduje veliko radno iskustvo, od preko 20 godina u okviru segmenta radio komunikacija, otpočevši svoju karijeru sa radom u projektnom birou na izradi projektne dokumentacije i to na projektima za izgradnju baznih stanica mobilne mreže operatera, koja je tada bila u samom začetku. Završila je Elektrotehnički Fakultet u Beogradu, smer Elektronika i Telekomunikacije. Nosilac je licence za Odgovornog projektanta i Odgovornog izvođača radova telekomunikacionih mreža i sistema.

Ljubinka Lutkić

Izvršni Direktor za radio komunikacije

Dragan Travica je na poziciji Chief Digital Officer (CDO) u Roaming Solution grupi od marta 2020. godine. Sa već postojećim poznavanjem kompanija koje posluju u okviru grupe, procesa, potencijala, resursa i izazova Dragan Travica u saradnji sa timom, nastavlja da radi na ostvarivanju definisanih ciljeva kompanije. On je član Roaming Networks tima od 2014. godine. Počeo je od važne i odgovorne pozicije Tehničkog direktora, na kojoj je proveo prve dve godine rada u kompaniji, da bi poslednjih četiri godine, proveo na pozicijama Direktora Operacija i Izvršnog Direktora za radio komunikacije. Tokom više od 17 godina u telekomunikacionoj industriji, stekao je značajno tehničko i organizaciono iskustvo. Radio je kao Tehnički direktor u kompaniji Apex Technology Solutions u periodu implementacije integrisanog informacionog sistema za upravljanje saobraćajem, čime je isti doveden na nivo EU standardnih rešenja. Prethodno je bio na poziciji Menadžera za planiranje i održavanje telekomunikacionih servisa u kompaniji Targo Telekom, kao i Menadžer Packet Core-a i IP mrežnog planiranja u kompaniji VIP Mobile u Srbiji. Pre toga, do 2009. godine, bio je na poziciji Eksperta za mobilne komunikacije u kompaniji Nawras, Omani Qatari Telecommunications Company S.A.O.C. DraganTravica ima diplomu Mastera na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dragan Travica

Chief Digital Officer (CDO)

Nikola Petrović je Izvršni direktor u Sjedinjenim Američkim Državama od decembra 2017. Nikola je karijeru započeo 2011. godine u Roaming Networks-u, gde se svojim stavom, inicijativom i neiscrpnom energijom brzo pokazao kao član tima na koga kompanija može da računa. Svojim velikim doprinosom i zalaganjem jedan je od ljudi koji je postavio temelje strateškog razvoja kompanije na novim tržištima i projektima i omogućio uspešan početak poslovanja naše kompanije u Austriji. Nikola je nakon tri godine provedene u Roaming Networks-u i intenzivnog, uspešnog rada u Austriji, karijeru nastavio u Telenor-u u oblasti planiranja i optimizacije pristupnih mreža. Poseduje velike organizacione sposobnosti i sposobnost upravljanjem ljudima što daje veliku vrednost na poziciji Izvršnog direktora, gde se bavi organizacijom koja može da iznese i najzahtevnije projekte i radi na poboljšanju u oblasti telekomunikacija u zemlji i regionu. Nikola je stekao master diplomu elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nikola Petrović

Izvršni direktor USA

Predrag Trajkovski je Direktor operacija u Austriji. On predvodi najveći regionalni projekat kompanije Roaming Networks. Prethodno je bio na poziciji Tehničkog direktora u Beogradu, od osnivanja kompanije Roaming Networks 2008. godine. Imajući ovo u vidu i oslanjajući se na njegovo bogato tehničko iskustvo, visok stepen organizacionih veština i njegove veštine u upravljanju ljudima, kao i dokazanu sposobnost brzog rešavanja problema, nedavno je postavljen da predvodi i kontroliše sve tekuće i nove projekte kompanije Roaming Networks u Austriji. Pre dolaska u kompaniju Roaming Networks, Predrag je počeo svoju karijeru kao Inženjer telekomunikacija na različitim projektima uključujući Nokia Siemens Networks, gde je radio na Telenor 3G RAN projektu, na poziciji Projektnog inženjera. Gospodin Trajkovski je studirao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i ima diplomu Mastera elektrothničkih nauka, Univerzitetu u Beogradu.

Predrag Trajkovski

Direktor operacija u Austriji

Hrvoje Komerički je Direktor operacija Roaming Networks kompanije za Hrvatsku i Sloveniju od avgusta 2019. godine. Pre dolaska u Roaming Networks radio je kao viši menadžer za razvoj poslovanja, i kao viši voditelj projekata u I-New Unified Mobile Solutions AG, gde je bio zadužen za EMEAR regiju. Za vreme rada u I-New kompaniji, zajedno sa svojim timom, uspešno je podigao i pokrenuo nekoliko mobilnih virtualnih operatera u regiji. Prethodno je radio u kompanijama Siemens i Nokia Siemens Networks, na različitim menadžerskim pozicijama vezanim za tehniku i razvoj poslovanja u CEE regiji, te je tokom tog vremena sarađivao sa svim važnijim telekomunikacionim operatorima u regiji. Deo svoje karijere je proveo i kao član tima kompanije Kate-Kom, gde je radio na pozicijama glavnog arhitekte za razvoj softverskih rešenja, glavnog menadžera tima za definiranje softverskih zahteva vezano za istraživanje i razvoj novih softverskih rešenja u telekomunikacijama. Na početku svoje karijere je pet godina proveo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, kao asistent na Zavodu za telekomunikacije i informatiku. Za vreme rada na fakultetu je stekao zvanje magistra, završivši postdiplomske magistarske studije.

Hrvoje Komerički

Direktor operacija Hrvatske i Slovenije

Danijela Dučić je Izvršni direktor direkcije za IKT infrastrukturu i data centre i Izvršni direktor za unapređenje prodaje i odnosa sa klijentima u kompaniji Roaming Networks. Ona je inženjer sa velikim iskustvom, dokazanim veštinama upravljanja i negovanja odnosa sa klijentima, koja dobro poznaje sve linije poslovanja u našoj kompaniji, kao i procese poslovanja. Pridružila se kompaniji Roaming Networks kao menadžer za razvoj poslovanja u Enterprise sektoru, gde je provela godinu dana na uspostavljanju kontakata sa novim klijentima, organizaciji vođenja novih projekata i razvoju saradnje sa novim partnerima i vendorima. Posle toga, Danijela je preuzela poziciju Direktora sektora za razvoj poslovanja. Tokom petnaest godina provedenog u telekomunikacionoj industriji, karijeru je izgradila u kompaniji P.S.Telefonija a.d., najpre kao inženjer prodaje, zatim kao menadžer za strateške klijente, da bi poslednje tri godine provela na poziciji Rukovodioca sektora za komercijalnu i tehničku pripremu pri odeljenju za informacione i komunikacione tehnologije. Gospođa Dučić poseduje diplomu Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer poštanski saobraćaj i telekomunikacije. Izgradivši karijeru u telekomunikacionoj industriji, fokus joj je na negovanju dobrih poslovnih odnosa sa strateškim klijentima kompanije.

Danijela Dučić

Izvršni direktor direkcije za IKT infrastrukturu i data centre i Izvršni direktor za unapređenje prodaje i odnosa sa klijentima

Davor Rajčić je na poziciji Direktora od 2019. godine, kada je sa svojim timom inženjera i tehničara prešao u kompaniju Roaming Networks Security (kompanija Roaming Networks Security je promenila svoj naziv u Roaming Smart Solutions 2021. godine). Profesionalnu karijeru je započeo, 1998. godine u TE Kosova A, u Obiliću. Od 2003.godine počinje da radi u kompaniji Lunatronik, na poziciji vodeći inženjer integrisanih sistema bezbednosti. Napredak i intenzivni rad u ovoj oblasti vrlo brzo ga svrstavaju u red najboljih inženjera u našoj zemlji. Od 2007. godine prelazi u kompaniju G4S Secure Solutions, gde je radio na poziciji glavnog menadžera i rukovodioca projektne prodaje. Sa svojim najužim saradnicima, za kratko vreme, uspeva da napravi respektabilan tim koji se brzo afirmisao na srpskom tržištu,a brojne preporuke i pohvale za svoj rad na izvedenim projektima dobijaju od mnogih sveskih kompanija (Grundfos, Ericsson, Henkel, Cooper Tires, Bosch, Carslberg, Dr Oetker, USA Embassy Serbia i dr.) Rođen je u Istoku, na Kosovu i Metohiji, gde je završio Elektrotehnički fakultet u Prištini, smer Elektronika i Telekomunikacije, kao jedan od studenta generacije. Oženjen je i otac tri sina.

Davor Rajčić

Direktor kompanije Roaming Smart Solutions

Ivan Petrović je Direktor finansija kompanije Roaming Netvorks od avgusta 2023. godine.
Ivan je stručnjak za finansije sa značajnim radnim iskustvom od 20 godina u oblasti finansija, poreza i računovodstva. Karijeru je započeo kao računovođa sa zaduženjima upravljanja projektima, a kasnije je radio u Eurobanci AD Beograd na raznim pozicijama. Pre nego što se pridružio našem timu, bio je zadužen za odeljenje finansija za Enetel Solutions Group kompanije na poziciji Direktora finansija. Njegove glavne dužnosti bile su upravljanje odeljenjem za finansije, uključujući finansijsko planiranje, izveštavanje i praćenje svih finansijskih procesa kompanije.
Ivan je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ivan Petrović

Direktor finansija

Srđan Tomašević je Izvršni Direktor Roaming Towers kompanije. Srđan ima dugogodišnje iskustvo u operativnom menadžmentu, biznis prodaji i marketingu, kao I menadžersko iskustvo u razvoju projekata akvizicija i operativnoj integraciji poslovanja sa fokusom na sinergetske efekte akvizicija. Više od 10 godina bio je direktor biznis prodaje u kompaniji SBB, vodio je SBB/United Group Interantional Data Wholesale i bio je generalni direktor kompanije Absolut Solutions, a pre toga je skoro deceniju svog radnog iskustva stekao u Telekomu Srbija na različitim pozicijama, od menadžera za prodaju ključnim korisnicima do šefa direktne prodaje.

Završio je osnovne studije završio na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a nakon toga se usavršavao na Master studijama poslovne ekonomije i menadžmenta Ekonomskog fakulteta u Beogradu i poslovne škole HEC Pariz (Master International de Management et d’Economie HEC Paris).

Srđan Tomašević

Izvršni Direktor Roaming Towers

Dejan Jovetić je na poziciji Direktor sektora za ljudske resurse od februara 2022. godine. Dejan poseduje više od 10 godina iskustva u oblasti ljudskih resursa. Radio je u multinacionalnim kompanijama za različita tržišta i rukovodio timovima na više lokacija. Karijeru je započeo u  kompaniji Adecco, jednoj od najvećih kompanija za ljudske resurse, a nakon toga je prešao u PSI-CRO, kompaniju za klinička ispitivanja, gde je bio zadužen za treninge i razvoj zaposlenih na globalnom nivou. Pre nego što se pridružio našem timu, radio je u kompaniji Hyperoptic, na poziciji Senior HR Manager.  Tokom četiri godine rada u ovoj kompaniji, zajedno sa svojim timom, podržao je razvoj kompanije i rast broja zaposlenih za više od četiri puta.

Dejan Jovetić

Direktor sektora za ljudske resurse

Srđan Latinović je na poziciji Izvršni direktor direkcije za pasivne optičke mreže i pristupne sisteme u kompaniji Roaming Networks. Srđan je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje više od 15 godina iskustva u oblasti telekomunikacija. U kompaniji Energoprojekt ENTEL radio je 11 godina na pozici projektnog inženjera/menadžera na projektima u Omanu, Kataru i Srbiji. Nakon toga radio je u kompanijama HUAWEI Technologies i Hyperoptic.

Srđan Latinović

Izvršni direktor direkcije za pasivne optičke mreže i pristupne sisteme

Mihailo Mrđa je na poziciji Direktor Operacija u kompaniji Roaming Networks od jula 2023. godine. Poseduje više od 20 godina iskustva u elektro i mašinskoj industriji. Karijeru je započeo kao inženjer sa dužnostima upravljanja projektima, dok se kasnije okrenuo prodaji i marketingu gde je godinama obavljao različite radne zadatke. Pre nego što se pridružio našem timu, radio je u kompaniji Schneider Electric na raznim regionalnim pozicijama. Bio je fokusiran na uspostavljanje snažnog prisustva i preuzimanje liderske pozicije u segmentu Zgradarstva kako na lokalnom tako i na tržištu jugoistočne Evrope.

Mihailo je imao neverovatnu priliku da radi sa ljudima iz celog sveta, upoznaje sjajne profesionalce i uči o različitim kulturama. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Mihailo Mrđa

Direktor Operacija