Razglednica iz južne Nemačke

Roaming Networks grupa pored prisustva na Balkanu, Austriji, Norveškoj i SAD-u, svoje poslovanje neprekidno širi i razvija u Nemačkoj. Iako obavljamo isti posao, različita tržišta diktiraju različite načine poslovanja i organizaciju svakodnevnog rada. Naše kolege se uspešno prilagođavaju svim sredinama rada, a kroz odgovore Marina Maričica, rukovodioca projekta pristupne mreže, u Nemačkoj, možete saznati nešto više o uobičajenim aktivnostima kolega iz ovog dela sveta.

Koji su izazovi, a koje prednosti rada u Nemačkoj?

Pored drugačijih pravila poslovanja u odnosu na balkanske zemlje, rekao bih da je izazov i veličina zemlje, odnosno udaljenosti lokaliteta na kojima rade kolege na terenu, a zadatak organizacionog tima je da sve te lokalitete spoji u jednu celinu uz što bolje optimizovanje resursa, kako ljudskih tako i materijalnih.

U čemu se razlikuje radni dan naše ekipe u Nemačkoj u odnosu na balkanske zemlje?

Opet, najveća promena u odnosu na balkanske zemlje je upravo rad na velikoj teritoriji. Na primer u Srbiji se sve vrti oko centralne tačke, a to su kancelarija i magacin u Beogradu, tako da se zaposleni ujutro uglavnom skupljaju u kancelariji pred polazak na teren. Takva jedinstvena centralna tačka u ovom delu Nemačke ne postoji.

Tri najlepše prirodne lepote na jugu Nemačke prema tvom mišljenju?

Ono što je najlepše ovde je zapravo odnos ljudi prema prirodi. Priroda se u Nemačkoj izrazito neguje, sva naseljena mesta, bar ona mesta koja sam ja imao prilike da posetim, poseduju po nekoliko prirodnih izletišta. Pre proglašenja pandemije, ova izletišta su slobodnim danima i praznicima uvek bila puna, a fascinantno je da posle masovnih okupljanja na tim mestima ne ostaje nikakav trag, sve ostaje čisto, baš kao što je i bilo.