Služba za kontrolu poslovanja

Rast i razvoj kompanije, doveli su do toga da formiramo tim koji će se baviti kontrolom poslovanja. Služba za kontrolu poslovanja kontroliše podatke, realizaciju i troškove na projektima. Ova služba obavlja i proaktivnu kontrolu van projektnih delatnosti koje mogu imati značajan uticaj na ostvarenje rezultata celokupne kompanije. Fokus ove službe je težnja da se ostvare usvojeni godišnji ciljevi poslovanja kompanije, pre svega sa finansijskog aspekta, a potom i ostalih uticajnih faktora, čiji nedostaci i odstupanja mogu značajno uticati na poslovanje.