Služba za sprovođenje javnih nabavki

Služba za sprovođenje javnih nabavki je jedna od najznačajnih karika kompanije Roaming Networks, neophodna za uspešno poslovanje i postizanje planiranih rezultata. Osnovni zadaci ove službe su analiza tržišta, javne nabavke, administrativna priprema ponuda, koja uključuje u saradnju sve sektore naše kompanije u cilju kompletiranja dokumentacije i podnošenja ponude u roku. Zaposleni u ovoj službi pored znanja i veština, poseduju i brzinu, preciznost, elokventnost. Njihova greška u radu je nepopravljiva, a samo potpuna posvećenost poslu ih vodi ka uspehu.