Donacija Roaming Networks i Enetel Solutions i Fondacija Nj.K.V. Princeze Katarine

Kompanije Roaming Solutions grupe nastavljaju da pomažu doktorima u borbi protiv korona virusa

Komanije Roaming Solutions grupe, Roaming Networks i Enetel Solutions su preko Fondacije Nj.K.V. Princeze Katarine pomogle da se realzuje donacija preko potrebnih sredstava namenjenih za smeštaj doktora Kliničkog centra Srbije koji se nalaze u prvim redovima u borbi protiv korona virusa.

Doktori, infektolozi i pulmolozi koji rade na Klinici za infektivne i tropske bolesti i Klinici za pulmologiju, biće smešteni na svega 7 minuta peške od Kliničkog centra Srbije.

Pomenuti medicinski radnici nisu u mogućnosti da se vrate svojim domovima, kako u opasnost ne bi doveli svoje porodice ili proširili virus u kontaktu sa drugim ljudima, a i moraju biti smešteni blizu Kliničkog centra Srbije, kako bi u svakom trenutku mogli da odgovore na zahteve svog posla.
Ova značajna donacija odgovor je na molbu upućenu Fondaciji Princeze Katarine od strane direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, za pomoć u obezbeđivanju smeštaja za doktore, infektologe i pulmologe, koji rizikuju svoje živote u borbi protiv korona virusa.
Zbog povećanog obima posla, doktorima koji redovno rade na pomenutim Klinikama u pomoć su pristigli i doktori iz ostalih gradova Srbije, u cilju što efikasnijeg i efektivnijeg lečenja pacijenata koji se nalaze u teškom zdravstvenom stanju usled infekcije ovim virusom.
„Znam sa kakvim izazovima se svi globalno suočavamo usled pandemije korona virusa i zbog toga sam veoma zahvalna Roaming Networks i Enetel Solutions kompanijama koje su brzo reagovale na poziv moje Fondacije i bez pogovora, shvatajući važnost ove pomoći, obezbedile donaciju za doktore Kliničkog centra Srbije. Veoma je važno da se ujedinjeni suprotstavimo u borbi protiv ovog virusa i da izrazimo zahvalnost vodeći računa jedni o drugima. Nadam se da će donatori velikog srca koji pomažu Srbiji u ovo krizno vreme, poput Roaming Networks i Enetel Solutions kompanija, poslužiti kao primer ostalima da istupe i pruže svoje resurse u borbi protiv opasnosti koja nam svima preti“, rekla je Nj.K.V. Princeza Katarina.