Zašto je izgradnja solarne elektrane podsticaj poslovanju industrije

 

Naša kompanija je napravila izuzetne pomake kada je proizvodnja čiste energije u pitanju, ali i briga o održivoj životnoj sredini. Portfolio projektovanja i izgradnje usluga solarnih elektrana, kao i znanje u oblasti zakonske direktive o održivosti, navelo nas je da podelimo informaciju, koju smatramo važnom za uspeh i održivost poslovanja.

 

Krajem prošle godine je Evropska unija usvojila Direktivu o dubinskoj analizi korporativne održivosti po ESG protokolu, a stupanje na snagu ovog dokumenta kreće za dva meseca, odnosno 1. Januara 2024. ESG kao koncept znači da se uspeh i reputacija određene kompanije ocenjuje, ne samo prema finansijskim kriterijumima i standardima kvaliteta, već i prema tome kako utiče na životnu sredinu (E-environment), kakvi su socijalni aspekti i efekti poslovanja (S – social) i upravljačka kultura (G – governance). Da bi se spremile za nastupajuće promene, kompanije će morati da što pre revidiraju postojeće strategije, politike i ciljeve kako bi definisali nove ESG akcione planove sa merljivim kratkoročnim i dugoročnim ciljevima i indikatorima uspeha.
Ovo je posebno važno za preduzeća iz Srbije koja žele da imaju pristup evropskom tržištu i postanu deo lanaca snabdevanja velikih kompanija. Ne samo da će se prilikom selekcije lokalnih dobavljača sprovoditi „Due Diligence”, odnosno dubinska analiza primene ESG kriterijuma, već će i banke sprovoditi takve analize prilikom odlučivanja o dodeli kredita i garancija.
Korišćenje energije iz obnovljivih izvora će biti jedan od najvažnijih kriterijuma, a najpristupačnije rešenje je energija iz solarnih elektrana.

 

Zašto izgradnja solarnih elektrana?
Izgradnju solarne elektrane investitori iz sektora industrije često svrstavaju u drugu grupu prioriteta, s obzirom da je ne tretiraju kao investiciju bitnu za proizvodni proces. Premda i neki uređaji ili tehnički sistemi mogu doneti uštede, ni jedan se po tom kriterijumu ne može meriti sa solarnom elektranom, pa bi to trebalo uzeti u obzir prilikom izrada projekcija budžeta. Izgradnja solarne elektrane donosi uštede koje mogu biti značajan izvor investicija u proizvodni proces ili neki drugi deo poslovanja, posebno uzevši u obzir visoke cene struje za privredu koje konstantno rastu, zauzimajući ravnopravno mesto među najvećim troškovima.
Kolege iz Solarnih elektrana su na raspolaganju za sva pitanja, izradu idejnih rešenja sa tehno-ekonomskom analizom, kao i izgradnjom elektrane po sistemu „ključ u ruke“.

 

Možete ih kontaktirati na bd_section@roamingnetworks.rs.

 

Osvetlimo budućnost solarnom energijom.