Upoznajte naše instruktore – Miloš Kosanić

Roaming Networks Trening Centar pruža teorijsku i praktičnu obuku za rad na visini, sa misijom povećanja bezbednosti i što sigurniji rad na visini, uz sve primene najviših standarda bezbednosti na radu. Kako bismo pružili najsavremeniju i potpunu obuku, kombinujemo iskustvo i veštine iskusnih instruktora, akreditovanih predavača i profesionalaca za bezbednost i rad na visini.
Saznajte više o Trening Centru iz perspektive instruktora Miloša Kosanića, instrukora sa 15 godina radnog iskustva na velikim projektima širom zemlje i inostranstva. Miloš primenjuje pre svega pedagoški pristup u radu, uvek spreman da prenese svoje znanje i višegodišnje iskustvo.

 

Kako biste, ukratko, predstavili Vaš sadašnji posao?
Moj sadašnji posao je posao instuktora u Trening Centru za obuku za rad na visini i montiranje telekomunikacione opreme. Prvenstveno podrazumeva upoznavanje kandidata sa opremom za bezbedan rad na visini, sa procedurama i zakonima za pravilno montiranje opreme, zatim upoznavanje sa telekomunikacionom opremom kao i procedure montaže, demontaže i puštanje opreme u rad.

 

Kako izgleda jedan dan u Trening Centru?
Svaki dan u Trening centru je na svoj način zanimljiv i izazovan. Počinje dovoženjem kandidata do Trening Centra gde već unapred steknemo utisak o novim polaznicima. Kandidati uzimaju bezbedonosnu opremu i zatim se uvežbavaju unapred predviđeni zadaci koji se smatraju završenim tek kad svi kandidati odrade svaki deo dnevnog zadatka. U zavisnosti od brzine učenja se prilagodjavamo kandidatima i trudimo se da se u prijateljskoj atmosferi, bez tenzija i pritisaka maksimalno posvetimo svakom kandidatu, kako bi savladao obuku na kvalitetan i zadovoljavajući način.

 

Koji je Vaš omiljeni deo treninga?
Omiljeni deo treninga mi je kada kandidati dođu do dela obuke za rad na užetu, jer tek tada stvarno dožive pravi osećaj za rad na visini koji sa sobom nosi mnoštvo adrenalina i zanimljivih procedura. Tome svedoči i činjenica da na svaki sledeći trening dolaze entuzijastični i puni elana, prepričavajući prethodni dan.

 

Šta Vam se najviše sviđa u vezi Vašeg posla, i koji su Vaši izazovi?
Najveći izazov mi je da čak i kandidatima kojima teže ide usvajanje novih veština prenesem svoje znanje i iskustvo. Ujedno mi i najveće zadovoljstvo predstavlja činjenica da iz nedelje u nedelju iz Trening Centra izlaze kandidati koji su zahvaljujući našoj obuci spremni za dalji rad i usavršavanje na terenu kako bi jednog dana postali samostalni monteri.

 

Kako biste posavetovali nekoga ko se interesuje da mu posao bude rad na visini (TK industrija)?
Najvažniji savet je da se poslu pristupi krajnje ozbiljno i odgovorno jer pozicija montera koliko god bila zanimljiva, sa sobom nosi velike rizike i nema prostora za grešku.