Upoznajte naše instruktore – Marko Đurđević

Roaming Networks Trening Centar pruža teorijsku i praktičnu obuku za rad na visini, sa misijom povećanja bezbednosti i što sigurniji rad na visini, uz sve primene najviših standarda bezbednosti na radu. Kako bismo pružili najsavremeniju i potpunu obuku, kombinujemo iskustvo i veštine iskusnih instruktora, akreditovanih predavača i profesionalaca za bezbednost i rad na visini.

Saznajte više o Trening Centru iz perspektive instruktora Marka Đurđevića, instruktora sa bogatim znanjem iz oblasti telekomunikacija. Marko je karijeru započeo na izgradnji 3G mreže u Srbiji, koju je potom usavršio radeći na izgradnji 5G mreže u Sjedinjenim Američkim Državama.

 

Kako biste, ukratko, predstavili Vaš sadašnji posao?

Posao instruktora u Trening Centru je veoma dinamičan zbog rada sa ljudima. Moj posao je da svi kandidati završe trening bezbedno i sa dovoljnim znanjem, da sutra na lokaciji budu koristan član tima.

 

Kako izgleda jedan dan u Trening Centru?

Dan u Trening Centru počinje od 8 sati ujutru, kada počinju pripreme za poligon. Na samom početku dana, instruktori predstave plan obuke za taj dan i urade pokaznu vežbu. Nakon toga, kandidati ponavljaju vežbe dok ih ne usavrše.

 

Koji je Vaš omiljeni deo treninga?

Moj omiljeni deo treninga je svakako završetak obuke kada se kolega rukuje sa tobom i zahvali se na stečenom iskustvu koje je će mu pomoći da svoj posao obavlja bezbedno.

 

Sta Vam se najviše sviđa u vezi Vašeg posla, i koji su izazovi?

Najviše mi se sviđa to što imam priliku da svoje dugogodišnje znanje i iskustvo prenesem na nove kolege. Najveći izazov je kada kandidat ima strah od visine a želju da se bavi ovim poslom, onda morate pronaći pravi pristup kako bi se on oslobodio straha i kroz kasniji rad stekao dovoljno iskustva da postane vrhunski monter.

 

Kako biste posavetovali nekoga ko se interesuje da mu posao bude rad na visini (TK industrija)?

Ako neko želi da se bavi ovim poslom on mora biti odgovoran i pažljiv, jer je ovo posao visokog rizika. Ovaj posao nikada neće stati sa napredovanjem. Ukoliko se odlučite da Vam ovo bude profesija, imaćete priliku da putujete po svetu i uvek budete na visini zadatka. 😉