Roaming Networks na Jubilarnom 30. telekomunikacionom forumu TELFOR 2022.

Naša kompanija je i ove godine bila učesnik Telekomunikacionog foruma TELFOR 2022, na kom se predstavila kroz prezentaciju kolege Aleksandar Đurovića “Open Ran”.

Aleksandar je otvorio drugi dan ovogodišnjeg, jubilarnog foruma, govorivši o trendovima u mobilnoj industruiji, sa fokusom na Open Ran tehnologiju. Istakao je da se otvorene radio pristupne mreže nalaze u središtu transformacije kroz koje prolazi telko industrija. Govorio je o mogućnostima i prednostima radio pristupnih mreža u poređenju sa tradicionalnim bežičnim mrežama, ali i izazovima sa kojima se mobilni operator može suočiti prilikom implementacije otvorenih radio pristupnih mreža.

Telfor je održan 15. i 16. novembra 2022. godine u Beogradu.