Predavanje na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Naša kompanija nastavlja da podržava obrazovanje mladih.

Kolega, Miloš Hasura, Direktor sektora za planiranje, izgradnju, i održavanje pristupnih sistema i sistema prenosa, održao je predavanje o Optičkim transportnim tehnologijama (DWDM) studentima Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija. Miloš je pričao o DWDM tehnologiji i njenoj primeni u transportnim telekomunikacionim mrežama.

Koleginica Marica Stojanović, HR business partner, upoznala je studente sa radom i razvojom naše kompanije, kao i sa programom “Inženjer budućnosti”, profesionalnom edukacijom studenata završnih godina i diplomce, koji godinama uspešno realizujemo u saradnji sa fakultetima.

Podrška visokoobrazovnim institucijama u Srbiji je strateška odluka naše kompanije, koju smo nastavili da realizujemo i ovim druženjem sa budućim kolegama.

Predavanje je održano 26.05.2022. godine u prostorijama škole.