Karijere bez granica – Robert Krendl

Mnoge naše kolege su nastavili svoju profesionalnu karijeru van matične zemlje u nekoj od naših kompanija članica. Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti novog člana našeg tima, Robert Krendl.

Robert je živeo i radio u Austriji, a da bi se pridružio našem timu preselio se u Srbiju. Studirao je na marketing i prodaju na Univerzitetu za ekonomiju i poslovnu administraciju u Beču. Ima 30 godina iskustva u oblasti finansija i kontrolinga.

Radio je na rukovodećim pozicijama u startup i internacionalnim kompanijama u Evropi i Aziji. Tokom svoje 15 godina duge karijere u Telekom Austria Grupi (A1), Robert je stekao široko znanje i stručnost u industriji telekomunikacija.

Osnovne odgovornosti i ciljevi koje će Robert imati kao direktor za kontrolu poslovanja su unapređenje finansijske efikasnosti poslovanja Roaming Networks grupe, unapređenje organizacije finansijske operative poslovanja, kontrola realizacije godišnjih planova poslovanja i kontrola poslovanju u skladu sa poslovnom politikom Roaming Networks grupe.