Roaming Networks na konferenciji NATE UNITE 2019

Svake godine u februaru, Nacionalna asocijacija kompanija za izgradnju stubova – “NATE”  organizuje konferenciju Nate Unite gde okuplja najbolje iz industrije koji ekspertizom u oblasti izgradnje, inženjeringa i nabavke opreme, podržavaju dinamičan razvoj bežičnih telekomunikacija.

Konferencija je mesto gde se direktno mogu dobiti poslednje informacije iz oblasti bezbednosti na radu, kao i najnovijih proizvoda i usluga kojima se poboljšavaju uslovi rada zaposlenih u industriji bežičnih telekomunikacija. Zaista savršen ambijent za razmenu ideja i primera najboljih praksi. NATE UNITE je konferencija koja nikako ne treba da se propusti.

Predstavnici naše kompanije iz Srbije i Amerike, Rade, Zoran, Nikola i Fred, posetili su konferenciju početkom februara, gde su se upoznali sa najnovijim informacijama I trendovima u oblasti izgradnje i održavanja telekomunikacionih stubova.

Konferencija je odrzana u Dalasu, od 3. do 6. februara, 2019. godine.